Skip to main content
OCAK 2024

YATAY VE DİKEY YAŞAM HATLARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İçindekiler

 • Kapak
  1
 • Kapsam
  2
 • Genel Özellikler
  2
 • Teknik Özellikler
  3
 • Yüklenici Sorumlulukları
  7
 • İşletme Sorumlulukları
  7
 • İş Güvenliği
  8
 • Kalite
  8
 • Garanti
  8
 • Satış Sonrası Servis, Periyodik Kontrol ve Bakım
  9
 • Proje Kabulü
  9

1. Kapsam

 • 1.1 ………………. ’nde çalışma koşulları yüksekte çalışma gerektiren yerlere monte edilmek amacıyla Yatay ve Dikey Yaşam Hatlarının teminini, montajı ve montaj sonrası kullanım bilgisi/eğitimi verilmesi uygulamalarının yapılmasını kapsamaktadır. Bu şartnamede ………………. kısaca “İŞLETME”, sipariş geçilen firma “YÜKLENİCİ” olarak adlandırılacaktır.

2. Genel Özellikler

 • 2.1 Yatay ve Dikey Yaşam Hattı sistemi, aşağıda belirtilen standartlara göre akredite kurumlar tarafından sistem olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Yatay ve Dikey Yaşam Hattı sistemi, EN ve CE Tip Onay Sertifikası belgesinde belirtilmiş malzemelerden oluşacaktır.
 • 2.2 Yatay Yaşam Hattı sistemi için EN 795:2012 Tip C ve CEN TS 16415:2013 Tip C sertifikası olmalıdır.
 • 2.3 Dikey Yaşam Hattı sistemi için EN 353-1:2014+A1-2017 sertifikası olmalıdır.
 • 2.4 Sistem parçalarının münferit olarak sertifikalandırılmış olması sistemin tamamının sertifikası yerine geçmeyecektir. Yaşam Hattı bileşenleri YÜKLENİCİ firma tarafından onaylı olmalıdır.
 • 2.5 YÜKLENİCİ firmanın, Avrupa Birliği 2106/425 Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği Modül D Kalite Güvence Sistem Sertifikasına sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.
 • 2.6 YÜKLENİCİ firmanın, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018’yi kapsayan Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.
 • 2.7 Yatay ve Dikey Yaşam Hattı montajını YÜKLENİCİ firma veya YÜKLENİCİ tarafından onaylı ve bunu belgelendirebilen bir firma tarafından yapılmalıdır.
 • 2.8 Montaj teknisyenlerine YÜKLENİCİ firma tarafından montaj eğitimi verilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır.
 • 2.9 Montaj sırasında en az bir IRATA veya SPRAT sertifikalı uzman personel bulunacak ve onun kontrolünde çalışma yapılacaktır.
 • 2.10 Yatay Yaşam Hattı; aynı hatta eş zamanlı olarak bağlanan en az 8 kişiyi korumalıdır. Hat boyunca hareket edebilen bir halat kavrayıcı yardımıyla personeller kendilerini hatta bağlamalıdırlar.
 • 2.11 Dikey Yaşam Hattı; aynı hatta eş zamanlı olarak bağlanan en az 1 kişiyi korumalıdır. Hat boyunca hareket edebilen bir dikey tutucu yardımıyla personeller kendilerini hatta bağlamalıdırlar.
 • 2.12 Yatay Yaşam Hattında kullanılacak halat kavrayıcı hattın istenilen noktasından bağlanabilmeli ve sökülebilmelidir.
 • 2.13 Dikey Yaşam Hattında kullanılacak dikey tutucu hattın istenilen noktasında bağlanabilmeli ve sökülebilmelidir.
 • 2.14 YÜKLENİCİ firma üretimini yaptığı ürünler için “Ürün Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” yaptırmış olmalıdır ve bunu belgelemelidir. Bu poliçe ürün hatasından dolayı oluşan bir kazada kazanın maliyetini kaza başına 25.000 USD, toplamda da 400.000 USD ye kadar karşılamalıdır.
 • 2.15 YÜKLENİCİ firma personelleri “Ne Olur Ne Olmaz Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi’ne” sahip olmalıdır.
 • 2.16 Yatay ve Dikey Yaşam Hattının kurulumunu gerçekleştirecek firma teknik yeterliliğini kanıtlamak için son 1 yıl içerisinde 50.000 metre proje tamamladığını belgelemelidir.
 • 2.17 Sistemin periyodik bakımı yılda en az 1 defa yapılmalıdır. Periyodik bakım YÜKLENİCİ firma veya YÜKLENİCİ firmanın yetkilendirdiği bir yetkili servis tarafından yapılacaktır. Periyodik bakımlar düzenli yapıldığı sürece ürünün garanti süresi 10 yıldır. Periyodik bakımı yapılmayan sistem veya bileşenlerde meydana gelecek herhangi bir sorunda YÜKLENİCİ firma sorumlu değildir.
 • 2.18 Kurulum sonrası, Yatay ve Dikey Yaşam Hattı kullanım eğitimi üretici firma tarafından verilmelidir. Eğitimi verecek kişiler yetkinliğe sahip uzman personeller olmalıdır.

3. Teknik Özellikler

 • 3.1 Uç Braket
  Uç braket, sistemin her iki ucuna (başlangıç ve bitiş) takılmalıdır. Ana bileşenleri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip C ve CEN TS 16415:2013 Tip C standartlarına uygun olarak 8 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Düşüş sırasında personele, ürüne ve yapıya gelen yükü en aza indirmek amaçlı enerji emiciye sahip olmalıdır. Hattın her zaman gergin kalmasını sağlamalıdır. Braket üzerinde ideal gerginliği gösteren ayarlı indikatör sistemi olmalıdır. Metrik 12 paslanmaz civata ile yapısal ankraja veya uygun yapıya sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.2 Ara Braket
  Ara braket noktaları her türlü yüzey üzerine kolaylıkla montajı yapılabilen ara geçiş elemanlarıdır. Ara braket maksimum 22 metre aralıklar ile konumlandırılmalıdır. Ara braket halat kavrayıcının üzerinden rahatça geçebileceği şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Çalışma pozisyonuna göre halat kavrayıcının uygun şekilde geçebilmesi için yapısal ankraja farklı pozisyonlarda montaj dizaynına sahip olmalıdır. Ana bileşenleri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip C ve CEN TS 16415:2013 Tip C standartlarına uygun olarak 8 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 12 paslanmaz civata ile yapısal ankraja veya uygun yapıya sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.3 Köşe Braketi
  Hat yönünün değiştiği noktalarda sürekliliği sağlamak için kullanılmalıdır. Köşe braketi halat kavrayıcının üzerinden rahatça geçebileceği şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Ana bileşenleri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip C ve CEN TS 16415:2013 Tip C standartlarına uygun olarak 8 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 12 paslanmaz civata ile yapısal ankraja veya uygun yapıya sabitlenebilir olmalıdır.
 • 3.4 Halat Kavrayıcı
  Kullanıcının sisteme bağlanmasını ve sürekli emniyet noktası alarak çalışmasını sağlamalıdır. Uç braketlerden kesinlikle geçmemeli, ara braketlerden rahatça geçebilmelidir. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip C standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Hattın istenilen noktasından takılıp çıkarılabilmelidir. EN 362 standardına sahip oval standart çelik karabinası ile birlikte teslim edilmelidir. Zemin ve duvar pozisyonlarında sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.5 Makaralı Halat Kavrayıcı
  Kullanıcının sisteme bağlanmasını ve sürekli emniyet noktası alarak çalışmasını sağlamalıdır. Uç braketlerden kesinlikle geçmemeli, ara braketlerden rahatça geçebilmelidir. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip C standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Hattın istenilen noktasından takılıp çıkarılabilmelidir. EN 362 standardına sahip oval standart çelik karabinası ile birlikte teslim edilmelidir. Başüstü, zemin ve duvar pozisyonlarında sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.6 Emici Braket
  Uygulama yapılacak merdivenin üst iki basamağına montaj yapılabilecek tasarıma uygun olması gerekmektedir. Düşüş sırasında personele, ürüne ve yapıya gelen yükü en aza indirmek amaçlı enerji emiciye sahip olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 353-1:2014+A1:2017 standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 10 paslanmaz ubolt/civata ile merdiven basamağına sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.7 Gergi Braketi
  Uygulama yapılacak merdivenin alt basamağına montaj yapılabilecek tasarıma uygun olması gerekmektedir. Hattın her zaman gergin kalmasını sağlamalıdır. Braket üzerinde ideal gerginliği gösteren ayarlı indikatör sistemi olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 353-1:2014+A1:2017 standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 10 paslanmaz ubolt/civata ile merdiven basamağına sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.8 Yükseltici Braket
  Merdivenin son basamağından sonra sistem en az 1 metre devam etmelidir. Personelin kolayca üst zemine çıkmasına izin verecek yapıda olmalıdır. Merdiven uzatmasının boyu en az 200 cm olmalıdır. Uygulama yapılacak merdivenin üst iki basamağına montaj yapılabilecek tasarıma uygun olması gerekmektedir. Düşüş sırasında personele, ürüne ve yapıya gelen yükü en aza indirmek amaçlı enerji emiciye sahip olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip A standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 10 paslanmaz ubolt/civata ile merdiven basamağına sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.9 Kılavuz Braketi
  Sistem üzerinde kullanılan yaşam halatının rüzgâr veya benzeri bir doğa olayından kaynaklanan hareket sonucu yaşam halatının hareket etmesini engellemek için tasarlanmış olması gerekmektedir. Kılavuz braket kullanıcının aşağı veya yukarı hareketinde dikey tutucunun sistemden sökülmeden geçmesine olanak sağlamalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 353-1:2014+A1:2017 standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 10 paslanmaz ubolt/civata ile merdiven basamağına sabitlenebilir olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.10 Dikey Tutucu
  Sistem üzerinde kullanılacak Dikey Tutucu, el ile ayarlama gerektirmeden yukarı-aşağı hat yönünde kullanıcı ile beraber hareket eden, hat üzerinde çalışan kullanıcının bir düşüş sırasında düşüşünü sonlandıracak ve sistem üzerinde kalmasını sağlayacak yapıda tasarlanmış olmalıdır. EN 362 standardına sahip oval standart çelik karabinası ile birlikte teslim edilmelidir. Dikey Tutucu EN 353-1:2014+A1:2017 normlarına uygun olduğuna dair CE Tip Onay belgesi olmalı ve belgelenmelidir. Halat tutucunun hatta yanlış (ters) bağlanmasını önlemek ve doğru bağlantı yönünü göstermek için üzerinde işaretler bulunmalıdır ve ters takılmama özelliği olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Kaynaksız üretilmiş olmalıdır.
 • 3.11 Çelik Halat
  Paslanmaz çelikten üretilmiş ve 8mm çapında, en az 35 kN kopma yüküne ve 7×19 sarım yapısına sahip çelik özlü olmalıdır. Herhangi bir ek yeri ve birleştirme olmamalı, tek parça olarak kullanılmalıdır. Tellerinde veya herhangi bir yerinde deformasyon, kırıklık olmamalıdır. Çelik halatın uçları dağılmaması ve çalışanlara zarar vermemesi için mutlaka bantlanarak kontrol altına alınmalıdır.
 • 3.12 Yapısal Ankraj
  Üzerine uç, ara veya köşe braketi bağlanacak yapıda olmalıdır. Diğer taraftan binaya/yapıya bağlantısı ise bu noktadaki taşıyıcı sistemin özelliklerine göre belirlenir. Bu bağlantı dübelli, civatalı, pabuçlu, saplamalı, vidalı ve kaynaklı olabilir, ancak zorunlu olmadıkça kaynak kullanımından kaçınılmalıdır. Yatay Yaşam Hattı kotunu, sandviç panel çatılarda kaplama yüzeyinden minimum 15 cm yukarıda, diğer tip çatılarda ise diz hizasında olacak şekilde tasarlanmak uygundur. Çatı dışındaki yapılarda kullanılacak özel ankrajlarda ise, Yatay Yaşam Hattının personelle beraber düzgün bir hatta hareket edebilmesini sağlayacak boyutlarda tasarlanması uygundur. Genel olarak bir ankrajın ve bağlandığı noktanın dayanımı 19 kN olmalıdır. Ankrajların kaplamaları daldırma galvaniz üzerine elektro statik toz boya olmalıdır. Çatı üzerindeki ankraj montajlarında mutlaka uygun yöntemli izolasyon tipi ile ankraj çevresinde sızdırmazlık sağlanmalıdır.
 • 3.13 Konstrüksiyon Bağlantı Ankrajı
  Mevcut çatı kaplamasının dayanımı yetersizse veya 0,50mm den küçük trapez sac kaplama ise, 600mm yüksekliğe sahip direk bağlantı ankrajları tercih edilecektir. Çatı taşıyıcı konstrüksiyonlarından makas veya aşıkların geçtiği noktada çatı kaplaması 30cmx30cm ölçülerinde kesilerek açılacak. Direk bağlantı ankrajı bu noktada taşıyıcıya karar verilen yöntemle sabitlenecek. Bu ankrajın bağlantıları çelik veya betonarme çatı konstrüksiyonuna cıvatalı, tijli veya dübelli olacaktır. EN 795:2012 Tip A ve CEN TS 16415:2013 Tip A standartlarına uygun olarak 8 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır.
 • 3.14 Çatı Kaplaması Bağlantı Ankrajı
  0,50mm den büyük sandviç panel veya kenet çatı kaplaması olan alanlarda, noktasal yükü daha büyük alana ve daha çok bağlantı elemanına yaymak için geniş yüzeyli plaka tercih edilecektir. Çatı kaplamasına montajı için bağlantı elemanı olarak, perçin, boşluk dübeli veya contalı panel vidaları kullanılacaktır. İlk tercih perçin yöntemi olacaktır. Bu tip bağlantı detayında, çatının kesilip açılmadan monte edilebilmesi asıl amaç olacaktır. EN 795:2012 Tip A ve CEN TS 16415:2013 Tip A standartlarına uygun olarak 8 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır.
  Yaşam hattı kotunu, sandviç panel çatılarda kaplama yüzeyinden minimum 15 cm yukarıda olacak şekilde tasarlanmak uygundur. Çok fazla kar yağışı olan bölgelerde, kar birikintisi uzun süre çatı üzerinde kalıyorsa ve don etkisi de varsa ankraj kotu mutlaka daha yüksek seçilmeli. Gerekirse direk bağlantı ankrajı uygulanmalıdır. Aksi takdirde yaşam hattı ile donarak bütünleşen kar birikintisi havanın ısınmasıyla kütle halinde yerçekimi etkisinde aşağıya doğru kayacak ve yaşam hattı ankrajları ile çatı kaplamasına zarar verecektir.
 • 3.15 Ankraj Kulağı
  1 kişinin kullanımına uygun olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip A standardına uygun olarak 1 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 12 paslanmaz civata ile yapısal ankraja veya uygun yapıya sabitlenebilir olmalıdır. Ankraj kulağının dayanımı 12 kN olmalıdır.
 • 3.16 Hareketli Ankraj Kulağı
  4 kişinin aynı anda kullanımına uygun olmalıdır. 360 derece dönebilecek yapıda olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip A ve CEN TS 16415:2013 Tip A standartlarına uygun olarak 4 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. Metrik 12 paslanmaz Sayfa 6 / 9 civata ile yapısal ankraja veya uygun yapıya sabitlenebilir olmalıdır. Hareketli ankraj kulağının dayanımı 15 kN olmalıdır.
 • 3.17 Çelik Ankraj Sapanı
  4 kişinin aynı anda kullanımına uygun olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. EN 795:2012 Tip A ve CEN TS 16415:2013 Tip A standartlarına uygun olarak 4 kullanıcı için test edilmiş olmalıdır. EN 362 standardına sahip oval standart çelik karabinası ile birlikte teslim edilmelidir. Çelik ankraj sapanının dayanımı 15 kN olmalıdır.
 • 3.18 Uyarı Levhası
  Yatay ve Dikey Yaşam Hattı sisteminin başında veya sonunda olmalıdır ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  – Üretici firma bilgisi, ürün standartları, ürün seri numarası.
  – Aynı anda hatta bağlanacak maksimum kişi sayısı.
  – Kullanım kılavuzunu oku ibaresi.
  – Kurulum tarihi, gelecek periyodik kontrol tarihi, son kontrol yapan uzman bilgisi.
 • 3.19 Teslimat Formu
  – Her hat kurulumu tamamlandığında sistem bilgilerini içeren bir form doldurulmalı ve işveren sorumlusuna teslim edilmelidir. Bir nüshası da yüklenicide bulunmalıdır.
  – İşveren sorumlusunun sahada olmadığı durumlarda işverene bu belge kargo yolu ile ulaştırılır. Bu belgenin Yaşam Hattı kullanımı süresince saklanması zorunludur.

4. Yüklenici Sorumlulukları

 • 4.1 Yüklenici, iş bu şartname ve projelerde belirtilen işleri eksiksiz, her türlü ayıp ve kusurdan arı, sözleşme, teknik şartname ve yasal mevzuat ile belirlenen yükümlülüklerine uygun bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
 • 4.2 Montaj ekibinin bilgi ve belgeleri çalışmaya başlamadan önce İşletme Sorumlusunun onayına sunulacaktır.
 • 4.3 Ürünlerin, şartnamede belirtildiği özelliklerde kusursuz olarak İşletme adresine sevk edilmesi yüklenici sorumluluğundandır.
 • 4.4 Yaşam hatlarının montajının yapılabilmesi için gerekli olan tüm demir karkas yüklenici tarafından yerine uygun şekilde tasarlanarak imal ve monte edilecektir.
 • 4.5 Yüklenici Yatay ve Dikey Yaşam Hattını zamanında ve kullanıcıya uygun olarak teslim etmekle mükelleftir.

5. İşletme Sorumlulukları

 • 5.1 İşletme yüklenici firma personelinin giriş ve çıkışına izin verecek şekilde iş sahasının tesliminden sorumlu olacaktır.
 • 5.2 Çalışmalar sırasında yüklenici firmaya bağlı çalışanların öğle ve akşam yemekleri bedelsiz İşletme tarafından temin edilecektir.
 • 5.3 Bina taşıyıcı kolon ve kirişleri bulunmayan güzergahlarda ise İşletme tarafından gerekli ağır konstrüksiyon işleri yapılacaktır.
 • 5.4 Çalışmalar için gerekebilecek elektrik, su ve basınçlı hava, İşletmenin uygun gördüğü bağlantı noktalarından yükleniciye verilecektir.
 • 5.5 Personel yükseltici ve mobil vinç ihtiyaçlarını İşletme karşılayacaktır. Eğer tüm çalışmalar çatı üstünde olacaksa mobil vince ihtiyaç ön görülmez, ihtiyaç olması durumunda en az bir gün önceden haber verilecektir.

6. İş Güvenliği

 • 6.1 İşin yapımı sırasında fabrikada üretim devam edeceği için, yüklenici, çalışacak personel sayısı, nasıl ve ne zaman çalışılacağı ile ilgili bilgileri, çalışma başlamadan en az 1 gün önce, işletmeye bildirecek ve iş güvenliği prosedürleri uyarınca gerekli çalışma izinlerini alacaktır.
 • 6.2 Yüklenici iş için gerekli kişisel korucu ekipmanların tespitinden sorumludur. Kişisel Koruyucu Donanımın yanı sıra, yüklenici yapacağı işlemlerin yaratabileceği tehlikelere karşı personelinin, diğer kişilerin, İŞLETMEnin mal varlıklarının güvenliğini sağlayacak diğer önlem, sistem ve ekipmanları da tespit etmekle yükümlüdür. Bu diğer önlem, ekipman ve sistemlerde İŞLETME İSG bölümüne uygulama öncesi teyit ettirilecektir. Çalışma sırasında gerekli uyarı levhaları çalışma alanına koyulacaktır. 


7. Kalite

 • 7.1 Proje kapsamında yapılan tüm işleri, yetkili İŞLETME personeli önceden haber vermeksizin denetleyebilecek, inceleyebilecek, muayene edebilecek ve müdahale edebilecektir.
 • 7.2 Yüklenici firma, İŞLETME yetkili personelinin uyarı ve önerilerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürecektir. Yapılacak olan uyarı veya öneriler yüklenicinin proje sorumlusuna yazılı olarak verilecektir.

8. Garanti

 • 8.1 İş’in ifası süresince veya tamamlanmasından sonra, Yüklenici tarafından yapılan iş veya sağlanan sair malzemenin veya ekipmanın kullanılmasından veya iş için oluşturulan sistemin genelinden kaynaklanan bir nedenle, iş sahibinin veya 3.kişilerin veya tesislerde bulunan diğer alt işveren işçilerinin uğrayabilecekleri her türlü kazadan veya uğranılan her türlü kayıp, hasar veya zarardan yüklenici bizzat sorumlu olacaktır. Bu sebepten dolayı işverene karşı açılabilecek davalardan dolayı işverenin ödemek zorunda kalabileceği tüm tazminat, mahkeme masrafı ve avukatlık ücretlerinin yükleniciye İş Sahibi tarafından rücu edileceğini yüklenici şimdiden gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüm malzeme, kurulum ve genel sistem, 10 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
 • 8.2 Bu sözleşmeye göre yapılacak işin iyi ve basiretli bir şekilde ifa edileceğini
 • 8.3 Garanti şartları, periyodik kontrollerin düzenli bir şekilde üretici veya yetkilendirdiği kişilere yaptırılmış olması şartı ile geçerlidir.
 • 8.4 Üçüncü taraf bağımsız gözetim hizmetleri tarafından yapılan gözlemler, periyodik kontrol yerine geçmez, gereklilikleri sağlamaz.
 • 8.5 Bu sözleşmeye göre yapılacak işin ve işin sonucu olarak ortaya çıkacak ürünlerin ve her bir malzeme veya teçhizatın yeni ve sözleşme ve eklerinde belirlenen şekil ve şartlara tamamen uygun olacağını, ustalık ve malzemenin her türlü eksiklikten arı olacağını garanti eder.

9. Satış Sonrası Servis, Periyodik Kontrol ve Bakım

 • 9.1 Yüklenici işin tamamlanmasının ardından, İŞLETME’nin isteyebileceği servis ve bakım hizmetini sağlayabilecek donanım ve organizasyona sahip olmalıdır.
 • 9.2 Sistemlerin periyodik kontrolleri yılda en az 1 defa yapılmalıdır. Periyodik kontrol, üretici firma veya üretici firmanın yetkilendirdiği firma tarafından yapılacaktır.
 • 9.3 Yaşam Hattı Periyodik Bakım ve Kontrol için işveren ek teklif talep edecektir. Yüklenici firma, İŞLETMEnin iş kabulü sonrası en az IRATA veya SPRAT sertifikalı yüksekte çalışma uzmanı tarafından İŞLETME’nin işi yapmakla yetkili tüm vardiyalarını kapsayacak şekilde Yaşam Hattı kullanma eğitimini verecektir. Bu iş, 1 günlük eğitmen işçiliğini geçemez. Eğitim alacak personeller uygun şekilde organize edilmeli ve eğitmenin mesaisi boşa çıkmayacak şekilde eğitim işi tamamlanmalıdır.

10. Proje Kabulü

 • 10.1 Tüm sistemin kabulü, işin kapsamı kısmında anlatılan tüm işlerin gerekli onay ve kontroller dâhilinde yapıldığının kontrol edilmesi ve son gözle muayene işlemi ile yapılacaktır.
 • 10.2 Yaşam hatlarında test kesinlikle yapılmayacaktır.
 • 10.3 İş, anahtar teslim ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.