Skip to main content

Danışmanlık

Danışmanlık

Yüksekte çalışma danışmanlığı, işyerlerinde yüksekte çalışma faaliyetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir hizmet türüdür. Bu danışmanlık hizmeti, işyerlerine yüksek yerlerde çalışma ile ilgili yasal gerekliliklere uyum sağlama, riskleri değerlendirme, güvenlik protokollerini oluşturma ve uygulama konularında destek sağlar.

Yüksekte çalışma, binaların inşası, bakımı, temizliği, enerji sektörü faaliyetleri gibi birçok sektörde önemli bir unsurdur ve beraberinde çeşitli güvenlik riskleri getirir. Yüksekte çalışma danışmanlığı, işyerlerine bu faaliyetleri yürütürken uyulması gereken standartlara, mevzuatlara ve en iyi uygulamalara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Hizmetler

Risk Değerlendirmesi

Yüksekte çalışma sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışanlara yüksekte çalışma konusunda eğitim ve bilgi sağlama, güvenlik prosedürlerini anlatma.

Yasal Uyum

İlgili mevzuatlara uyum sağlama konusunda rehberlik.

Güvenlik Politikaları ve Prosedürler

İşyerinde güvenlikle ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması.

Ekipman Seçimi ve Denetimi

Yüksekte çalışma için kullanılacak ekipmanların seçimi, düzenli olarak denetlenmesi ve bakımı.

Acil Durum Planları

Yüksekte çalışma sırasında olası acil durumların yönetimine dair planların oluşturulması.
İşyerlerinize yüksekte çalışma alanında uzmanlık ve deneyim sunarak çalışan güvenliğini artırabilir ve yasal gerekliliklere uyum sağlamanıza yardımcı olabiliriz.
Danışmanlarımız; yönetici ve iş güvenliği uzmanlarınıza bilgi birikimi ve tecrübeleri ile hizmet etmek için hazır bulunmaktadır. Danışmanlarımız, sizin ve işletmeniz için özel olarak bire bir güvenlik önerileri sunmaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hafta İçi Sabah 08:00 – Akşam 18:00 (GMT+3)