Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yüksekte Çalışma Nedir?
Yüksekte çalışma, bir kişinin belirli bir yükseklikte bulunan bir platformda veya yapıda çalışmasıdır. Bu, birçok farklı endüstride, örneğin inşaat, sanayi, temizlik, bakım ve onarım gibi birçok farklı endüstride gerçekleşebilir. Yüksekte çalışma, binaların dış cephe bakımı, çatı onarımları, kule vinçlerin montajı, rüzgar türbinleri bakımı gibi birçok farklı işlemi içerebilir.

Yüksekte çalışma, işçilerin yükseklikteki platformlarda veya yapıların kenarlarında çalışırken düşme riskiyle karşı karşıya olduğu potansiyel tehlikeli bir iş alanıdır. Bu nedenle, yüksekte çalışma sırasında iş güvenliği önlemlerinin alınması ve uygun kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması son derece önemlidir. İş güvenliği ekipmanları, düşme durumunda kişinin yere çarpılmasını önlemek veya düşüşü durdurmak için tasarlanmıştır ve işçilerin güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynar.
Yaşam Hattı Nedir?
Yaşam hattı, yüksekte çalışma sırasında düşmeyi önlemek veya düşme durumunda kişinin güvenli bir şekilde durmasını sağlamak için kullanılan bir güvenlik sistemidir. Yaşam hattı, genellikle sağlam bir yapıya sahip olan bir halat üzerinde hareket eden bir aygıttan oluşur. Kullanıcılar, yaşam hattı üzerinde hareket ederken, düşme durumunda sistem otomatik olarak kullanıcının düşmesini durdurur.

Yaşam hatları, yüksekte çalışma gerektiren işlerde yaygın olarak kullanılır. İnşaat, sanayi, temizlik, bakım ve onarım gibi birçok endüstride, yaşam hatları düşme riskini azaltmak için önemli bir güvenlik önlemidir. İş güvenliği standartlarına uygun yaşam hatları kullanmak, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için kritiktir.
Yaşam Hattı Standartları Nelerdir?
Yaşam hattı standartları, yaşam hattı ve ilgili ekipmanların tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımıyla ilgili belirli gereksinimleri belirleyen ulusal ve uluslararası standartlardır. İş güvenliği açısından, yaşam hattı standartları, işçilerin güvenliğini sağlamak ve düşme riskini azaltmak için kritiktir.

Yatay yaşam hatları, EN 795 C:2012 “Düşmeye Karşı Koruyucu Donanım – Ankraj Tertibatları” ve CEN/TS 16415 C:2013 “Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Ankraj Tertibatları – Birden Çok Kişinin Eşzamanlı Kullanımı Amaçlanan Ankraj Tertibatlarıyla İlgili Tavsiyeler” standartlarına uygun olmalıdır.

Dikey yaşam hatları, EN 353-1:2014+A1:2017 “Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Ankraj Hattı İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler – Rijit Ankraj Hattı İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler” standartına uygun olmalıdır.

Bu standartlar, yaşam hattı sistemlerinin tasarımı, montajı, kullanımı ve bakımı için rehberlik sağlar ve işçilerin güvenliğini sağlamak için uygun yöntemleri ve gereksinimleri belirler. İşverenler ve çalışanlar, ilgili standartlara uygun olarak yaşam hattı ekipmanlarını seçmeli, kurmalı, kullanmalı ve bakımını yapmalıdır.
Yaşam Hattı Periyodik Kontrolü Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?
Yaşam hattı periyodik kontrolleri, kullanılan ekipmanın tipine, kullanım sıklığına, çevresel koşullara ve işverenin yerel yasal gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, yaşam hattı periyodik kontrollerin yılda en az bir kez veya daha sık yapılması gerekmektedir.

EN 365 standardı, yaşam hattı ve düşme koruma ekipmanlarının kullanımı sırasında bakım ve denetim gereksinimlerini belirler. Bu standart, ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımının yapılması ve gerekirse onarılması gerektiğini belirtir. İşverenler, bu standartlara uygun olarak yaşam hattı ekipmanlarını periyodik olarak kontrol etmeli ve bakımını yapmalıdır.

Ayrıca, yaşam hattı ve düşme koruma ekipmanlarının kullanımında önemli değişiklikler veya olaylar meydana geldiğinde, örneğin bir düşme olayı yaşandığında veya ekipmanın hasar gördüğüne dair herhangi bir belirti tespit edildiğinde, ek kontroller yapılması gerekebilir. Bu tür durumlar, ekipmanın güvenli kullanımını etkileyebileceğinden, hemen ele alınmalıdır.

Özetle, yaşam hattı ve düşme koruma ekipmanlarının düzenli olarak yılda bir kez veya daha sık periyodik kontrollerinin yapılması, işçilerin güvenliğini sağlamak ve ekipmanın uygun şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.
Yaşam Hattı Periyodik Kontrolünü Kimler Yapabilir?
Yaşam hattı ekipmanlarının periyodik kontrolleri, üretici tarafından yaşam hattı periyodik kontrol eğitimi almış ve yaşam hattı ekipmanlarının kurulumu, bakımı ve denetimi konularında deneyim sahibi olan belgelendirilmiş yetkili çalışanlar olmalıdır.

Kontrolü yapacak kişilerin, ekipmanın doğru kurulduğundan, işlevsel olduğundan ve belirli bir kullanım dönemi boyunca uygun şekilde çalışmaya devam edebileceğinden emin olmaları gerekir. Ayrıca, herhangi bir hasar, aşınma veya diğer olumsuz durumların tespit edilmesi durumunda, gerekli onarımların veya değişikliklerin yapılması için adımlar atabilmelidir.

Sonuç olarak, yaşam hattı ve düşme koruma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, üreticinin belirlediği uygun eğitim ve deneyime sahip kişiler tarafından yapılmalı ve ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu, işçilerin güvenliğini sağlamak ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını korumak için kritiktir.
Yaşam Hattı Keşif ve Projelendirmesi Ücretli Midir?
Yaşam hattı keşif ve projelendirme hizmeti Varf tarafından ücretsiz olarak sunulan profesyonel hizmetlerdir. Yaşam hattı keşif ve projelendirme hizmetleri, işyerinde veya projenin uygulanacağı alanda yaşam hattı veya düşme koruma ekipmanlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun bir güvenlik çözümü geliştirmek amacıyla gerçekleştirilir.

Önemli olan, yaşam hattı ve düşme koruma ekipmanlarının doğru bir şekilde keşfedilmesi, projelendirilmesi ve uygulanmasıdır, bu da işçilerin güvenliğini sağlamak ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamak için önemlidir.